Artykuły

Sortuj według

Muzyka w Martwej Pasiece Jarosława Iwaszkiewicza

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 90-98
Data publikacji online: kwiecień 2012

Artykuły i przyczynki

Rhetorics of Johann Sebastian Bach’s Orgelbüchlein. An Introduction with a Case Study of BWV 614

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 363–385
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.011.8404

Inne

Judy Tarling, The Weapons of Rhetoric: A Guide for Musicians and Audiences

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 403–407
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.024.1581