Informacje o autorze:

Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Wydziału Polonistyki UJ

Artykuły

Sortuj według

Czy moja Europa to twoja Europa? Stasiuk i Andruchowycz

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 114-124
Data publikacji online: kwiecień 2012

Uchwycić nieuchwytne. Pożytki z badań pogranicznych

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. s. 91–101
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.025.2826

Kłopoty z polskością. Boy i Mickiewicz

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 1–11
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.027.5144

Kresy skreślone, czyli o polskiej wielokulturowości

Wielogłos, 2009, Numer 1-2 (5-6) , s. 110-121
Data publikacji online: 2009

Rozprawy i szkice

Epifanie botaniczne Czesława Miłosza

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 110-118
Data publikacji online: 2007