Artykuły

Sortuj według

Problemowe i problematyczne ABC turystyki w Warszawie

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 134, s. 7-36
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.013.1259

W kręgu idei

(Nie)przewidywalność dynamiki. Refleksje o kryzysie i mieście (na marginesie myśli Jurija Łotmana i René Thoma)

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 359–380
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.034.12838