Artykuły

Sortuj według

Kationowa pojemność wymienna gleb na różnym podłożu geologicznym w Górach Stołowych

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 135, s. 7-20
Data publikacji online: luty 2014
DOI 10.4467/20833113PG.13.020.1548