Artykuły

Sortuj według

Duchowość New Age

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 4, s. 331–335
Data publikacji online: 29 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844077SR.14.025.3126

Coming Home to Paganism: Theory of Religious Conversion or a Theological Principle?

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 3, s. 161–171
Data publikacji online: grudzień 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.013.1601

Polscy migranci i norweska służba zdrowia: badanie pilotażowe

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 127-151
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.017.12333

Pejzaże kultury

Konceptualizacje snu i marzeń sennych w kulturach indygenicznych: perspektywa psycho-kulturowa

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 242–261
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.015.9193