Tomasz Szulc

Artykuły

Sortuj według

Kształtowanie przestrzeni społeczno-gospodarczej miasta Gliwice poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych – na wybranych przykładach

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 145-160
Data publikacji online: 7 lutego 2010