Artykuły

Sortuj według

Breaking Definitional Boundaries – Museums in Iceland

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 1, s. 61-74
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.005.6288

Zapomniane dziedzictwo, czyli urban exploring

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 2, s. 151–163
Data publikacji online: 11 lutego 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.010.3045

Mercedes-Benz Museum Stuttgart – muzeum idealne?

Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15, Numer 2, s. 117–130
Data publikacji online: 16 września 2014
DOI 10.4467/20843976ZK.14.011.2219

„Event Management – między teorią a praktyką”. Raport z konferencji

Zarządzanie w Kulturze, 2011, Tom 12, Numer 4, s. 313-319
Data publikacji online: 1 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843976ZK.11.022.0145

Przyszłość przeszłości w cyfrowej rzeczywistości – refleksje o cyfrowym dziedzictwie

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 361–378
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.021.10515

Zagospodarowanie przestrzeni kampusu uniwersyteckiego z perspektywy  studentów

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 125 – 144
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.015.13102

Część 2 Kształcenie menedżerów kultury

Kształcenie menedżerów kultury na przykładzie studiów podyplomowych zarządzanie kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 253–273
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.021.12681