Izabela Seredocha

Artykuły

Sortuj według

Postawy etyczne pracowników samorządowych w ocenie pracowników i klientów urzędów – raport z badań

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(2), s. 108-120
Data publikacji online: 2013

Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Elbląg

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 459–474
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.037.1742

Znaczenie aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych w perspektywie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 155-170
Data publikacji online: 2010