Artykuły

Sortuj według

Ludwik Krzyżanowski’s English-Polish lexicographic projects: evidence from the Piasa Archives 

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2015, Volume 132, Issue 4, s. 239–261
Data publikacji online: 18 stycznia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.022.4429

Researching the beginnings of bilingual Polish-English / English-Polish lexicography: Polyglot dictionaries (part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2014, Volume 131, Issue 2, s. 193–212
Data publikacji online: 30 czerwca 2014
DOI 10.4467/20834624SL.14.010.2018

Researching the beginnings of bilingual Polish-English / English-Polish lexicography: Polyglot dictionaries (part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2014, Volume 131, Issue 1, s. 67-90
Data publikacji online: 6 lutego 2014
DOI 10.4467/20834624SL.14.004.1376

Lektorzy języka angielskiego w Wilnie i Krakowie w okresie międzywojennym. Próba biograficzna

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 271–301
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.014.7816