Artykuły

Sortuj według

Public sector innovativeness in Poland and in Spain – comparative analysis

International Journal of Contemporary Management, 2015, Numer 14(2), s. 7-22
Data publikacji online: 25 listopada 2015

Mierniki sprawności usług publicznych

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(2), s. 131-140
Data publikacji online: 2013

Inicjatywy lokalne na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia – formy wsparcia

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 43-58
Data publikacji online: 2010