Opieka farmaceutyczna i nowoczesna farmakoterapia w systemie opieki zdrowotnej

Sortuj według

Medycyna zindywidualizowana i farmakogenomika w leczeniu schorzeń centralnego układu nerwowego – przyszłość farmakoterapii czy kolejne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 59–68
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.006.1616