Artykuły

Sortuj według

Rosyjskie seriale wczoraj i dziś. Część II

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 546–565
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.036.5911

Rosyjskie seriale wczoraj i dziś. Część I

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 1 (225), s. 231–251
Data publikacji online: 29 czerwca 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.16.017.5194

W świecie tabloidowych nagłówków

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 52 (2009),
Data publikacji online: 2009

Płomyk a czasopisma współczesne. Projekt studium z językowej analizy zawartości

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 116-133
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.013.0716

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Professor Walery Pisarek — an Architect of Polish Media Studies

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 15-32
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.010.10535