Model funkcjonalny HB-HTA

Sortuj według

Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 279–286
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.031.14275

Ustawa refundacyjna i reforma polityki lekowej w Polsce

Rola oceny technologii medycznych w refundacji leków w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 28–34
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.003.1613