Opieka farmaceutyczna i nowoczesna farmakoterapia w systemie opieki zdrowotnej

Sortuj według

Rola farmaceuty w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów lekowych wśród pacjentów ambulatoryjnych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 44–58
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.005.1615