Artykuły

Sortuj według

Best management practices of medicinal products in German hospitals, as a recommendations for medical facilities in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 95-101
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.009.4122

Opieka pielęgniarska

Czynniki motywujące i satysfakcja z pracy pielęgniarek w wybranych placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 191–209
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.017.1627