Artykuły

Sortuj według

Zmiany w diagnostyce mikrobiologicznej w Polsce w latach 2007-2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 370–380
Data publikacji online: 13 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.039.3799

Funkcjonowanie i znaczenie rad nadzorczych przy niepublicznych szpitalach samorządowych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, s. 153–162
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.017.3109

The effect of the pandemics on e-health services in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, Tom 19, Numer 2, s. 47-59
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.21.006.15760

Wdrażanie systemu HB-HTA

Możliwości i bariery wdrożenia systemu HB-HTA na podstawie modelu z koordynującą rolą szpitala

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 271–278
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.030.14274

Zarządzanie finansami

Środki trwałe w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia w latach 1999–2018

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 3, s. 236–241
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.025.14142

Zasoby kadrowe/kształcenie/aktywność zawodowa

Postgraduate education of hospital directors

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 81-89
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.010.11381

Migracje kadr medycznych

Migracje personelu medycznego i jej skutki dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 169–179
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.015.1625