Informacje o autorze:

Scientific position: professor at the Institute of Culture

Artykuły

Sortuj według

Zarządzania mediami – koncepcje i metody badawcze

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(2), s. 41-47
Data publikacji online: 2013

Publiczne przedsiębiorstwo medialne – zarządzanie, systemy, modele

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, s. 113-122
Data publikacji online: 2006

Ocalone od zapomnienia i zagłady – czyli o profesorze co na przekór wszystkim i wszystkiemu chronił zabytki

Zarządzanie w Kulturze, Tom 8, s. 151-158
Data publikacji online: 2007

Prawno-etyczne uwarunkowania zarządzania mediami

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 43–54
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.003.2138

Stojąc na ramionach gigantów, czyli o zasługach prof. Tomasza Gobana-Klasa dla badania mediów i komunikowania masowego

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 26-39
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.002.1020

Wybrane aspekty zarządzania mediami

Zarządzanie w Kulturze, 2011, Tom 12, Numer 1, s. 15-26
Data publikacji online: 1 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.11.002.0125

Porozumienie jako forma zarządzania

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 579-595
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.032.14575

Zasada do ut des we współczesnym świecie. O ekonomicznych skutkach „darmowego” komunikowania, czyli więcej pytań niż odpowiedzi.

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 85-94
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.007.8735

Z doświadczeń NSZZ Solidarność na Opolszczyźnie 1980-1981. Trzy studia przypadku w ujęciu medialnym

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 57–74
Data publikacji online: 20 marca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.022.11801

Recenzja monografii Michała Wójciaka pt. Metafory mody. Zarządzanie marką autorską w kontekście przemian rynkowych – perspektywa projektantów

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 2, s. 171-175
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.011.17168

Transgresje

O chorobie Baumola i jej następstwach dla sztuki i nauki

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 378–384
Data publikacji online: 15 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.025.4599

Pogranicza i transgresje

Prowokacja kulturowa jako forma komunikacji

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 4 (18) , s. 311–321
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.031.2083

Miscellaneaus: sprawozdania, doniesienia, artykuły recenzyjne

Laudacja  prof. zw. dr. hab. Emila Orzechowskiego

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 3, s. 323–326
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.020.3596

Inne

Recenzja monografii Zarządzanie kulturą i mediami w niepewnych czasach: studia przypadku pod redakcją dr Anny Modzelewskiej

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 387–394
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.031.13996