Artykuły

Sortuj według

Document content mining for authors' identification task

Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 1-AC (2) 2013 , s. 3-15
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/2353737XCT.14.001.1989