Artykuły

Sortuj według

Nonparametric regression approach: applications in agricultural science

Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 1-AC (2) 2013 , s. 17-27
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/2353737XCT.14.002.1990