Informacje o autorze:

http://www.magdalenaszpunar.com/

Artykuły

Sortuj według

Kultura algorytmów

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 1–10
Data publikacji online: 7 maja 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.001.8493

Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 4, s. 355-369
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.023.5886

M. Sokołowski (red.), Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później, Olsztyn Wydawnictwo UWM, 2015, s. 176

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 4, s. 385-389
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.025.5888

Mediatyzacja nauki. O roli naukowców w epoce paleo- i neotelewizji 

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 3, s. 293–301
Data publikacji online: 12 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.018.3594

Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego biasu

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 694–706
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.038.2839

Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych przez wyszukiwarki

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 44–55
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.005.2854

Status ontologiczny internetu w poglądach Tomasza Gobana-Klasa i rola Profesora w kształtowaniu nauki o mediach w Polsce

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 51-58
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.004.1022

Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 191–200
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.013.9108

Narcystyczna kultura. O kondycji człowieka ponowoczesnego w kulturze zdominowanej przez narcyzm

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 183-199
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.031.12049

Pycha w nauce

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 4, s. 305–324
Data publikacji online: 11 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.025.13043

Ignacy S. Fiut jako medioznawca

The Scientist and the Poet. Life trajectories of Professor Ignacy S. Fiut

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 609-617
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.035.10393

Artykuły i rozprawy

Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 494–504
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.030.7327

O doniosłości niepewności i myśli słabej

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 87–99
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.021.13886

Varia

Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 95–104
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.041.10743