Artykuły

Sortuj według

Ant colony optimisation algorithm for the facility localisation problem

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 1, s. 103-112
Data publikacji online: 25 stycznia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.008.7959

An improvement of the ant algorithm for the maximum clique problem

Czasopismo Techniczne, 2015, Elektrotechnika Zeszyt 2-E (13) 2015, s. 225-233
Data publikacji online: 8 lutego 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.098.3930

Ant colony opimization algorithms for clustering problems

Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 4-AC (12) 2013, s. 77-87
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.049.3957

Ant colony optimization algorithm for the 0-1 knapsack problem

Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 3-AC (11) 2013, s. 39-52
Data publikacji online: 16 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.056.3964

Ant colony optimization algorithm for the set covering problem

Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 1-AC (2) 2013 , s. 39-52
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/2353737XCT.14.004.1992

An ant colony optimisation algorithm for the triple matching problem

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 179-186
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.028.8001