Artykuły

Sortuj według

Controller–sensing element communication using UDP protocol

Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 1-AC (2) 2013 , s. 67-77
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/2353737XCT.14.006.1994