Artykuły

Sortuj według

Miejsce refleksji krytycznej w instytucjonalnej wiedzy o prawie

Principia, 2013, Tom 57-58, s. 269-295
Data publikacji online: 4 marca 2014
DOI 10.4467/20843887PI.14.013.1537