Artykuły

Sortuj według

Krytyczny pozytywizm prawniczy Kaarlo Tuoriego

Principia, 2015, Tom 61-62, s. 205-224
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.011.5540

Miejsce refleksji krytycznej w instytucjonalnej wiedzy o prawie

Principia, 2013, Tom 57-58, s. 269-295
Data publikacji online: 4 marca 2014
DOI 10.4467/20843887PI.14.013.1537