Artykuły

Sortuj według

Kolaż jako akt profanacji. O twórczości Ewy Kuryluk

Wielogłos, 2015, Numer 1 (23) , s. 43–55
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.003.4108

Podmiotowość wobec doświadczenia granicznego w świadectwach ocalałych muzułmanów

Wielogłos, 2013, Numer 3 (17), s. 1–16
Data publikacji online: 5 marca 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.13.019.1555

Landscape Movements in Avrom Sutzkever’s Poetry

Wielogłos, 2019, Numer 3 (41) 2019 World Literature, s. 87-105
Data publikacji online: 3 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.020.11461

Collage as an Act of Profanation? On the Works of Ewa Kuryluk

Wielogłos, 2018, Special Issue English Version, s. 27-39
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.010.9878

Wspólna przestrzeń. Wokół tematów żydowskich

Epifanijne doświadczenia krajobrazu w przedwojennej poezji jidyszowej Awroma Suckewera 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 16–32
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.003.10658

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Pycha Zuzanny Ginczanki – doświadczenia dojrzewania

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 1, s. 33–45
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.003.1749

Recenzje i omówienia

Peryferie literatury Zagłady. O książce Aleksandry Ubertowskiej Holokaust. Auto(tanato)grafie

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 85–95
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.014.4368

Nocne i dzienne historie: doświadczenie Zagłady na polskiej prowincji. (O książce „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”)

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 161–174
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.025.9970