Artykuły

Sortuj według

Zeszyty Prasoznawcze w latach 1991–2012

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 930-938
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.060.4299

Misja czy komercja – ewolucja programu Telewizji Polskiej SA

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 4 (216), s. 461–476
Data publikacji online: 7 marca 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.024.1543

Tradycje polskiego medioznawstwa

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 7-25
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.001.16109

Polska telewizja programowa po konwersji cyfrowej

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 11–24
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14286

Z problemów aktualnych

Stan i perspektywy badań nad polskim systemem medialnym

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 1–10
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.001.6767

Prasoznawstwo. Historia i współczesność dyscypliny

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 361-371
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.022.10124

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Prasoznawstwo Walerego Pisarka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 97-106
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.013.10538