Artykuły

Sortuj według

Astrologia – emblematyka – heraldyka. O kometach, księżycach i gwiazdach w herbarzu Szymona Okolskiego

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 39–59
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.001.4528

Astrology—Emblematics—Heraldry: On Comets, Moons and Stars in the Book of Arms by Szymon Okolski

Terminus, Special Issue 1 (2019), s. 31-51
DOI 10.4467/20843844TE.19.025.11286

Artykuły i przyczynki

Niektóre problemy związane z edycją heraldycznego dzieła Szymona Okolskiego

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 313– 333
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.020.1577