Artykuły

Sortuj według

Redistribution of bending moments in multi – span R/C beams and slabs subjected to fire

Czasopismo Techniczne, 2013, Budownictwo Zeszyt 1-B (6) 2013, s. 115-138
Data publikacji online: 26 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.008.1926