Artykuły

Sortuj według

Badanie polskich sanktuariów katolickich i odwiedzających je osób – przykład zastosowania analizy ramowej oraz analizy metafor

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 1, s. 17–32
Data publikacji online: 26 marca 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.002.1703