Artykuły

Sortuj według

Mothers, Grandmothers, Patriots. Religious Imageries of Female Members of the Confraternity of the Infant Jesus at the Church of St Wojciech and St Stanisław in Rzeszów, Poland

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 3, s. 241–265
Data publikacji online: 6 lutego 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.015.7937

Między folklorystyką, filologią i antropologią prawosławia

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 4, s. 347–356
Data publikacji online: 29 maja 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.007.3136

Kategoria “sensualizmu” i “nierozróżnialności”  na przykładzie kultu „cudotwórczej”  ikony św. Menasa  w bułgarskim monasterze w Obriadowci . Rewizja inspirowana prawosławną teologią ikony

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 1, s. 1–16
Data publikacji online: 26 marca 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.001.1702