Artykuły

Sortuj według

Remote control of the electro-pneumatic servo drive using biosignals

Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013 , s. 245-253
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.031.1957