Artykuły

Sortuj według

Zasady dziedziczenia nieruchomości według Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch w XIX wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 259–266
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.015.1609