Artykuły

Sortuj według

Prawo prywatne międzydzielnicowe. Zarys problematyki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 277–298
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.017.3994

Kodeks cywilny austriacki (ABGB) a wykonanie zobowiązań pieniężnych w II Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 267–276
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.016.1610

Wykorzystanie źródeł prawa w wykładni historycznej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 329-343
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.024.12520

Artykuły recenzyjne

Uwagi o książce Piotra Zbigniewa Pomianowskiego Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego. Seria pierwsza „Themis Polskiej”, Warszawa 2015, 279 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 95-104
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.011.10745