Artykuły

Sortuj według

Społeczne rzeczywistość dramatu

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 2 (6) , s. 187-197
Data publikacji online: 9 października 2009

Pogranicza i transgresje

Przestrzeń jako film – architektura w perspektywie badań nad audiowizualnością

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 3 (17) , s. 234–247
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.023.2075