Artykuły

Sortuj według

Filozofia religii jako droga do sceptycyzmu

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 4, s. 263–273
Data publikacji online: 11 kwietnia 2014
DOI 10.4467/20844077SR.13.020.2093

Obraz wychowania w powieści Jamesa Joyce’a Portret artysty z czasów młodości. Część pierwsza: religijne podstawy wychowania

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019), s. 11–27
Data publikacji online: 20 czerwca 2019
DOI 10.4467/25450948FPE.19.002.10956

Obraz wychowania w powieści Jamesa Joyce’a Portret artysty z czasów młodości. Część druga: Cele, metody i efekty wychowania

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019), s. 29–47
Data publikacji online: 20 czerwca 2019
DOI 10.4467/25450948FPE.19.003.10957

In-human Immortality – a Handful Reflections on the Idea of Eternity in the Poetry of Zbigniew Herbert

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 33–57
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.014.11091

Kanon(y) i wspólnoty

Z literackiego kanonu filozofa: Henryk Sienkiewicz

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 569-586
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.048.15199

Herbert znany i nieznany

Nie-ludzka nieśmiertelność – kilka filozoficznych uwag na temat idei wieczności w poezji Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 41-64
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.003.8769

Szkice

„Więc nie ma żadnej choroby w Wenecji?” Obraz epidemii w noweli Tomasza Manna Śmierć w Wenecji

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 283–311
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.023.13137