Artykuły

Sortuj według

Mitozofia polska księdza Huszny

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 2, s. 95-107
Data publikacji online: 20 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.007.11193

The Polish-Catholic National Church: Between Messianism and Socialism

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 373-391
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.024.8758

Artykuły przeglądowe, recenzje i omówienia

Skrajem otchłani: Chrześcijanie wobec żywiołów globalnego rynku. Uwagi na marginesie książki Rafała Łętochy "Ekonomia współdziałania"

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 4, s. 371-382
Data publikacji online: 20 lutego 2017
DOI 10.4467/20844077SR.16.025.6518

Artykuły recenzyjne

Recenzje

Między tradycją i ponowoczesnością: neopoganie Europy Wschodniej w obliczu globalizacji

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 4, s. 339–349
Data publikacji online: 11 kwietnia 2014
DOI 10.4467/20844077SR.13.027.2100