Artykuły

Sortuj według

Theoretical basis of prognosing the failures in water supply systems

Czasopismo Techniczne, 2012, Środowisko Zeszyt 2-Ś (23) 2012, s. 127-137
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.055.1832

Application of mathematical models for prognosing the failures in water supply systems ‒ the Krakow case study

Czasopismo Techniczne, 2012, Środowisko Zeszyt 2-Ś (23) 2012, s. 139-148
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.056.1833