Artykuły

Sortuj według

Influence of river network mapping accuracy on runnof hydrograph simulated by the GEOM model applied in Carpathian catchments

Czasopismo Techniczne, 2012, Środowisko Zeszyt 2-Ś (23) 2012, s. 149-160
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.057.1834