Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Artykuły

Sortuj według

Cohousing – idea współzamieszkania

21/2017, s. 14-24
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.062.7919

Smart Project w edukacji studentów architektury

21/2017, s. 159-201
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.061.7918

Social, economic, spatial and construction-related problems of zwierzyniec. The four seasons

Volume 12, s. 15-23
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.206.7749

Rola współpracy uczelnia–samorząd w aktywizacji przestrzeni miejskich

Volume 2, s. 45-56
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.024.7205

Zintegrowane projektowanie zrównoważone

19/2017, s. 180-191
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.040.7630

Parki Nowego Jorku. Droga do sukcesu

16/2016, s. 122-131
Data publikacji online: 30 listopada 2016

Kompozycja a ideologie. Stasburski Neustadt, krakowska Nowa Huta

15/2015, s. 178-185
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Jubileusze, jubileusze...

14/2015, s. 4-5
Data publikacji online: 9 maja 2016

Jubileusz 70-cio lecia profesora Wacława Serugi

14/2015,
Data publikacji online: 9 maja 2016

Forms of inhabitants’ participation in the shaping of their places of residence. The idea, specificity, problems

Architektura Zeszyt 2 A (2) 2014, s. 103-120
Data publikacji online: 24 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.021.2471

With respect for the surroundings. Living in Switzerland, living in the Netherlands

Architektura Zeszyt 4-A (13) 2012, s. 57-70
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.133.1910

Przestrzenie miejskie a uwarunkowania klimatyczne. Spitzbergen

29/2019, s. 24-33
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.037.11668

XXI wiek a funkcjonalno-przestrzenne problemy Wenecji

33/2020, s. 33-90
Data publikacji online: 1 grudnia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.036.13225

Nowy ład przestrzenny miasta wielokulturowego. Valletta, Malta

38/2022, s. 86-95
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/25438700SM.22.008.16108

Mazurski model współczesnego regionalizmu

34/2021, s. 112-119
Data publikacji online: lipiec 2021
DOI 10.4467/25438700SM.21.001.13640

Sztuczna wyspa Philip Bay

23/2018, s. 178-200
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.049.9214

Rewitalizacja przestrzeni w historycznej tkance miasta. Walencja

27/2019, s. 94-101
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.023.10954

Atheneum Architektury XXI wieku. Rio de Janeiro

32/2020, s. 99-109
Data publikacji online: listopad 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.030.12894

Inspiracje dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym w projektowaniu wnętrz

41/2022, s. 93-112
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/25438700SM.22.033.17156

Rewitalizacja obszarów nadrzecznych w przestrzeniach miejskich

24/2018, s. 13-25
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.053.9643

Technologia Strawbale. Pensjonat w Paleokastro

25/2018, s. 90-107
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.081.9997