Artykuły

Sortuj według

Dziś czarodziejki, jutro… Konstruowanie kobiecości przez wybrane czasopisma dla dziewcząt

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228), s. 751–763
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.046.5921

Polska edukacja na łamach tygodników opiniotwórczych w latach 2009–2010

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 285-307
Data publikacji online: 25 września 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.016.1252