Artykuły

Sortuj według

BIM w planowaniu przestrzennym – omówienie możliwości wykorzystania makiet BIM w procesie optymalizacji zarządzania przestrzenią w skali urbanistycznej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 8-16
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.063.7920

Human scale in residential settlements

Czasopismo Techniczne, 2012, Architektura Zeszyt 7-A (29) 2012, s. 151-161
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.025.1802

Technologia AR w urbanistyce i architekturze – omówienie metod i potencjału dla prezentacji koncepcji architektonicznej w środowisku rozszerzonej rzeczywistości

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 49-59
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.077.9993

Analiza możliwości wykorzystania poszerzonej rzeczywistości do prezentacji projektów studenckich na przykładzie projektów z pierwszego roku

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020, s. 125-143
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.011.12693