Artykuły

Sortuj według

Are patient charges an effective policy tool? Review of theoretical and empirical evidence

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 29-36
Data publikacji online: 2010

EU policy on healthy ageing

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 172-179
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.018.11975

Finansowanie zdrowia publicznego. Źródła funduszy a polska ustawa o zdrowiu publicznym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 150-157
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.015.4318

Health promotion for older people in Hungary: The need for more action

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 96-107
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.010.6236

Introduction. Challenges in long-term care in Europe

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 113–118
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.013.11970

Long-term care financing in Europe: An overview

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 131–145
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.015.11972

Long-term care provision in Europe: Results of a desk research study 

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 119–130
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.014.11971

The activities of older people when healthy ageing policy and funding is limited. The institutional and financial dimensions of health promotion for older people in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.008.6234

The future of long-term care in ten European countries: Review of policy reports and qualitative study among country experts

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 146-158
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.016.11973

Wprowadzenie dopłat pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opinie głównych uczestników polskiego systemu opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 54-61
Data publikacji online: 2010

Źródła finansowania opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 205–217
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.022.3440