Informacje o autorze:

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Artykuły

Sortuj według

“The more often it is set on fire, the better”. Contemporary symbolism of the rainbow in the polish press

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228), s. 654–673
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.041.5916

Chinese Dream (中国梦) – kolektywistyczny konstrukt ucieleśniający ducha współczesnych Chin

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 839-859
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.056.4295

Analiza fasetowa tekstów prasowych jako metoda rekonstrukcji sposobów profilowania zdarzeń globalnych (na przykładzie polskich i amerykańskich wiadomości dotyczących operacji „Świt Odysei” w Libii)

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 238-258
Data publikacji online: 25 września 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.014.1250

Media na świecie

Badania nad komunikacją międzykulturową: dotychczasowe paradygmaty i perspektywy badawcze

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 540–566
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.033.7330