Artykuły

Sortuj według

Przemiany modelu rodziny a sytuacja ludzi starszych w Japonii u progu XXI wieku

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 11, s. 138-151
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/23538724GS.17.010.6871

Przemiany ery Meiji (1868–1912). Modernizacja a formowanie się „nowej” tożsamości w Japonii

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 41-57
Data publikacji online: 18 stycznia 2017
DOI 10.4467/23538724GS.16.015.6172

Yanagita Kunio (1875–1962). Pionier japońskich badań folklorystycznych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 181-195
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.057.13497

Polski badacz Ajnów – Bronisław Piłsudski (1866–1918). Wspomnienie w setną rocznicę śmierci

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14, s. 112-127
Data publikacji online: 27 grudnia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.024.10174

Artykuły

Obrzędowość okresu dorastania jako istotny składnik procesu kształtowania się tożsamości kulturowej i etnicznej we współczesnej Japonii

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2012, Zeszyt 2, s. 114-129
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.12.021.2044

Zmiany w kulcie zmarłych w Japonii na przykładzie święta bon

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 72-86
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.014.2060

Problem dyskryminacji w japońskiej szkole na tle transformacji systemu oświatowego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 15, s. 7-23
Data publikacji online: 23 października 2019
DOI 10.4467/23538724GS.19.001.11175