Artykuły

Sortuj według

Globalne regulacje bankowe w dobie pokryzysowej

Tom 36, s. 90-102
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.006.7454

Zmiany w sektorze bankowym w krajach Unii Europejskiej w dobie pokryzysowej

Tom 35/2, s. 69–82
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.047.5628

Przyczyny i możliwe konsekwencje wprowadzenia podatku od transakcji finansowych w krajach Unii Europejskiej

Tom 34, s. 11–21
Data publikacji online: 26 listopada 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.001.3974

Finansyzacja w gospodarce światowej

Tom 33, s. 299–311
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.021.2406

Transformacja gospodarcza w Wietnamie – przebieg i efekty

Zeszyt 6, s. 110-122
Data publikacji online: 8 stycznia 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.007.2954

Wartości poznawcze koncepcji społecznej gospodarki rynkowej Ludwiga Erharda w dobie kryzysu integracji europejskiej

Tom 31(2), s. 11-23
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/23539496IB.12.002.2627

Główne zmiany w światowym handlu usługami

Tom 38, s. 38–55
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.003.11502

WYZWANIA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH

Euro w zmieniającym się świecie

Tom 37, s. 506–519
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.037.9410

Artykuły

Transformacja sektora finansowego Wietnamu

Zeszyt 4 , s. 151-163
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.020.2066