Artykuły

Sortuj według

Chińskie nauki o drodze i dążeniu do doskonałości

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 7-12
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.046.13486

Edward Kajdański – dyplomata, dziennikarz, pisarz i malarz

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 9-30
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.013.4209

Wykład

Aforyzm chiński jako wypowiedź normatywna

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2012, Zeszyt 2, s. 7-11
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.12.012.2035

Artykuły

Azja Wschodnia na tzw. Liście UNESCO „Pamięć Świata” (komunikat)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 164-167
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.021.2067

Sprawozdania

Sprawozdania

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 15, s. 144-150
Data publikacji online: 23 października 2019
DOI 10.4467/23538724GS.19.012.11186

In Memoriam

Edward Kajdański (1925–2020)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 18, s. 162-170
Data publikacji online: 20 listopada 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.043.12880

Sprawozdania

Sprawozdanie: Działalność Centrum Studiów Azji Wschodniej UG w roku 2012

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 3 , s. 179-185
Data publikacji online: 2013