Artykuły

Sortuj według

Finanse publiczne Niemiec wobec zmian demograficznych

Tom 33, s. 312–322
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.022.2407

Próby studenckie

Proces przekształcania Korei w japońską kolonię na przełomie XIX i XX wieku

Zeszyt 3 , s. 157-167
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.011.2057