Artykuły

Sortuj według

Zmiany zanieczyszczenia powietrza w Wałbrzyskim Okręgu Przemysłowym w latach 1975 – 2000

Prace Geograficzne, Zeszyt 136, s. 61-80
Data publikacji online: 5 maja 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.004.1642

Anthropogenic Denudation in Mining Areas on the Example of the Wałbrzych coal mining area (Sudetes, Poland)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 105 – 131
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.006.8481