Artykuły

Sortuj według

Eurowybory 2019 w polskiej agendzie medialnej. Strategie komunikacyjne redakcji wybranych telewizyjnych programów informacyjnych na Twitterze

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4, s. 371-390
DOI 10.4467/23540214ZM.20.040.12644

Wyborcza kampania samorządowa w 2018 roku na łamach lubelskich dzienników

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 93-113
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.019.13183

Kronika

Sprawozdanie z konferencji: Wybory 2011. Media – Prawo – Społeczeństwo

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 144-147
Data publikacji online: 20 listopada 2012