CV:

Ryszard Filas, dr hab., pracownik Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (30-348 Kraków, ul. Łojasiewicza 4).

Artykuły

Sortuj według

Czy w Polsce jest miejsce na lokalną telewizję komercyjną? Doświadczenia i perspektywy

Tom 55, Numer 4 (212), s. 9-29
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.009.0712

Początki badań prasoznawczych pod zaborami i w Polsce odrodzonej: tropy galicyjskie i krakowskie

Tom XXVIII, s. 17-28
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.002.11401

Lexicon of Media Terms as an Attempt to Synthesize the Knowledge about the Mediasphere of the 21st Century from the Polish Perspective

Tom 65, Numer 3 (251), s. 83-95
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.026.15953

Ignacy S. Fiut jako medioznawca

Ignacy S. Fiut jako prasoznawca

Tom 61, Numer 4 (236), s. 618-631
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.036.10394

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Walery Pisarek jako autor prac w Zeszytach Prasoznawczych

Tom 62, Numer 2 (238), s. 189-207
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.021.10546

Z życia naukowego

Odszedł Marian Gierula (11.08.1955–21.04.2020)

Tom 63, Numer 3 (243), s. 131-132
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.027.12098

In memoriam

Odszedł Zbigniew Oniszczuk (1955–2020)

Tom 64, Numer 1 (245), s. 125-126
Data publikacji online: 1 marca 2021

Odszedł Jerzy Mikułowski Pomorski (1937–2020)

Tom 64, Numer 1 (245), s. 127-131
Data publikacji online: 1 marca 2021

Inne

Forum Prasy Sądeckiej – już po raz trzeci

Tom 55, Numer 3 (211), s. 141-143
Data publikacji online: 20 listopada 2012